Sve novogradnje u Beogradu na jednom mestu

Poreska prijava

Poreska prijava

Poreska prijava je jedan od poslednjih koraka u kupovini stana. Nakon ovoga, ostaje Vam samo prebacivanje računa na Vaše ime.

Veoma je važno naglasiti da se poreska prijava podnosi nakon promene prebivališta. Procedura je u principu jednostavna i sastoji se u tome da na odgovarajućem šalteru nadležne (lokalne) poreske uprave predate sledeća dokumenta:

  • Popunjen PPI-2 obrazac. Obrazac možete preuzeti odavde
  • Original kupoprodajnog ugovora (mada neke opštine poput Novog Beograda prihvataju i kopiju)
  • Kopiju lične karte (i original na uvid)

U momentu pisanja, nakon predavanja zahteva, čeka se otprilike mesec dana na poresko rešenje. Porez na imovinu se obračunava na osnovu kvadrature stana i poreske zone gde se nekretnina nalazi. Mapa poreskih zona je dostupna ovde.Ostavi odgovor