Sve novogradnje u Beogradu na jednom mestu

Uslovi korišćenja

Pristup portalu bgnovogradnja.rs (u daljem tekstu Portal ili Sajt), podleže dole navedenim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima Republike Srbije. Ukoliko se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da Portal ne koristite.

Korišćenjem bilo kog dela Portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove Web stranice, te prihvataju da koriste sadržaj ove stranice na vlastitu odgovornost.

Portal je fokusiran isključivo na izlistavanje novoizgrađenih (neprometovanih ili neuseljavanih) stanova u Beogradu, odnosno na objekte u fazi izgradnje ili pripreme. Portal ne učestvuje u prometovanju nekretnina, niti pruža bilo kakve usluge agencije za nekretnine.

AUTORSKA PRAVA

Portal i njegov celokupan sadržaj su vlasništvo agencije Different Solutions iz Beograda (u daljem tekstu „Agencija“), ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Agencija  polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne i vizuelne  materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava ovog portala i podložno je tužbi. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja, strogo je zabranjena.

UPOTREBA SAJTA

 • Pregledanje svih dostupnih sadržaja na Sajtu je potpuno besplatno za korisnike Portala
 • Sve sadržaje Portala koristite na vlastitu odgovornost i Agencija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje u komentarima i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa Sajtom ili fizičkim i pravnim licima, vezanim za isti

OGLAŠAVANJE

Oglašavanje nekretnina, proizvoda i usluga trećih lica na Sajtu se vrši u skladu sa Zakonom o oglašavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016). Osnovno izlistavanje je potpuno besplatno i ne smatra se oglašavanjem, a postoji i opcija plaćenog oglašavanja, po cenovniku dostupnom na stranici https://bgnovogradnja.rs/marketing/. Agencija ne garantuje niti je odgovorna za kvalitet proizvoda i usluga koje se reklamiraju na Sajtu.

OBJAVLJIVANJE DOSTAVLJENIH SADRŽAJA

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Dostavite odgovarajuću deklaraciju – Prema odredbama čl. 19 Zakona o oglašavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016), predviđeno je da je proizvođač oglasne poruke dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica. 
 • Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiraće se kao poverljivi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu dostavi.
 • Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, da proceni sadržaj pre nego što ga postavi na Sajt
 • Ukoliko odlučite da nam dostavite bilo kakav sadržaj radi postavljanja na našem portalu, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i garantujete da imate sva neophodna prava intelektualne svojine da raspolažete takvim sadržajem.

LINKOVI SAJTOVA TREĆIH LICA

Portal sadrži linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika i Agencija ne kontroliše niti je odgovorna za objavljene sadržaje na sajtovima trećih lica i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale
 • Sadrže klevete, vređaju
 • Povređuju bilo čije pravo intelektualne svojine

SPREČAVANJE PRISTUPA

Saglasni ste da Agencija po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog Sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni Agencija ni društva sa kojima je povezana, neće biti odgovorni Vama, ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom Sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Agencija može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja Sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima.

Daljim korišćenjem bilo kojih usluga Sajta, saglasni ste da prihvatate sve prethodno objavljene promene pravila i uslova korišćenja.

PROMENE SAJTA

Agencija zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj Sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost Sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem Sajta saglasni ste da ni Agencija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene Sajta prihvatate.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Portal poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Podatke prikupljene prilikom ostavljanja komentara i korišćenja Sajta, kao i ostale podatke o korisniku, Portal neće davati na uvid trećoj strani.

Portal može u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu). Ove podatke Portal koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje.

Portal se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Portal ne odgovara za:

 • tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu
 • to da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
 • bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću Sajta
 • sve eventualne sporove nastale iz odnosa oglašivača i korisnika, koji se rešavaju isključivo između  investitora / prodavca nekretnine i korisnika
 • bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta
 • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa

ZAKON I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba ovog Sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.