Sve novogradnje u Beogradu na jednom mestu

Energoprojekt Sunnyville

Energoprojekt Sunnyville

Aktivan: DA

PDV: Uključen

Kontakt telefon: 0112203444

Sajt investitora: http://www.energoprojektsunnyville.rs/

Podaci su informativnog karaktera. Portal BG Novogradnja se ne bavi posredovanjem / prodajom nekretnina, tako da je za sve dodatne informacije (o dostupnosti stanova i slično) neophodno da se obratite direktno investitoru. Uvek se trudimo da sve raspoložive informacije dostavimo posetiocima našeg sajta, ali nažalost nemamo više detalja od onih koji su već objavljeni.

Prijava nepravilnosti

Dosledno Energoprojektovoj poslovnoj kulturi i odgovornosti prema kvalitetu, naša strategija na projektu ENERGOPROJEKT SUNNYVILLE je da, posle nekoliko decenija, području Višnjičke banje ponovo ponudimo stambeni kompleks visokih urbanih i arhitektonskih standarda.

Namenjen je korisnicima svih generacija koji zbog buke i zagađenosti žele mirnije mesto za život i zdravo okruženje, budućim stanarima koji će u našem kompleksu pronaći privatnost, komfor i toplu atmosferu.

Pored kvaliteta koji poseduje sama lokacija, posebno treba naglasiti razvojni potencijal okolne zone: uređenje obale reke Dunav, potez uz Višnjičku ulicu, Ada Huja kao značajni komercijalno-zabavni gradski prostor u budućnosti.

U neposrednoj blizini planirana je petlja budućeg SMT-a (spoljna magistralna tangenta), koji će predstavljati brzu i udobnu vezu sa drugim delovima Grada i izlazak na važne koridore.

Ono po čemu se ova lokacija izdvaja među posebne u Gradu, čini jedinstven pogled na Dunav.

 

Naš kompleks predstavlja Blok 8b u okviru planiranog  gradskog naselja Višnjičko polje.

Pristup našem Bloku biće obezbeđen preko novoizgrađene saobraćajnice Nova 7 koja je direktna veza kompleksa sa Slanačkim putem.

Za područje Višnjičko polje je urađena planska dokumentacija pri čemo se posebno vodilo računa o očuvanju prednosti koje ono pruža:

  • Kvalitet pozicije sa ekološkog aspekta, naglašen je planiranim zelenim površinama između stambenih blokova, čime su vizure maksimalno očuvane, kao i provetrenost, osunčanost i drugi ekološki kvaliteti teritorije
  • Osim funkcije stanovanja u otvorenim blokovima, duž ulice Slanački put se predviđa poslovanje, a u srcu naselja je planirana osnovna škola, vrtić, pijaca i drugi gradski sadržaji. Naselje je osmišljeno da budućim stanarima omogući lako ispunjavanje svakodnevnih obaveza i potreba

 Ostavi odgovor