Sve novogradnje u Beogradu na jednom mestu

Dunavska padina

Dunavska padina

Aktivan: NE

PDV: Uključen

Kontakt telefon: 064 5155 804

Sajt investitora: http://dunavskapadina.rs/

Podaci su informativnog karaktera. Portal BG Novogradnja se ne bavi posredovanjem / prodajom nekretnina, tako da je za sve dodatne informacije (o dostupnosti stanova i slično) neophodno da se obratite direktno investitoru. Uvek se trudimo da sve raspoložive informacije dostavimo posetiocima našeg sajta, ali nažalost nemamo više detalja od onih koji su već objavljeni.

Prijava nepravilnosti

Lokacija

Objekat se nalazi na ulazu u beogradsko naselje Karaburma, između ulica Jastrebačke i vojvode Micka Krstića. Na udaljenosti je oko 3 km od centra grada, na oko 2 km od Tehničkih fakulteta, oko 1,5 km od Botaničke bašte, oko 1 km od hale PIONIR, oko 700 m od studentskog doma ,,Karaburma“ i 500 m od Bogoslovije.

Preko puta Ulice vojvode Micka Krstića je stambeni blok “Dunavske terase” a iza njih, na udaljenosti oko 250 m novi tržni centar BIG FASHION. U blizini objekta, na oko 250 m nalaze se dve osnovne škole: OŠ “Jovan Cvijić” i OŠ ,”Arčibald Rajs”, kao i vrtići “Bubamara”, “Meče” i dr.

U neposrednoj blizini je reka Dunav i pojas Ada Huja, koji je projektovan da u dogledno vreme bude izgrađen u stambeno-poslovni kompleks na obali Dunava. Učinjen je maksimalan napor da se što više vizura otvori ka reci Dunav i njegovoj obali.

Nedaleko od objekta prolazi više linija gradskog prevoza: 16, 23, 25, 32, 32E, 35, 35L, 202.

Objekat i stanovi

Objekat je spratnosti Po+Su+P+4+Ps, orjentisan u pravcu jugoistok-severozapad. Objekat će imati 2 podzemne etaže.

Pristupi objektu su predviđeni i iz Ulice vojvode Micka i iz Jastrebačke ulice. Iz Ulice vojvode Micka Krstića planiran je glavni kolski prilaz ka garaži. Pešački prilaz je razdvojen na stepenišni prilaz i prilaz preko rampe (4,9%) za osobe sa invaliditetom. U delu parcele orijentisanom prema ovoj ulici predviđen je i plato sa 7 parking mesta.

Iz Jastrebačke ulice projektovani su pešački prilaz objektu i plato za parkiranje 5 automobila, od čega su dva parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom.

Na delu parcele će biti formirano zajedničko stanarsko dvorište, koje će služiti kao tampon zona orijentisana prema susednim objektima.

Svi stanovi većih površina su nastali spajanjem dva manja tipa stanova – garsonjera i jednosobnih, koji se kao samostalni pojavljuju na nekim etaža objekta. To daje mogućnost da, shodno potrebama vlasnika, ti stanovi budu legalno podeljeni u dva manja stana, bez dodatnih građevinskih radova.

Obzirom da su projektom konstrukcije objekta predviđene pune međuspratne armiranobetonske ploče, moguće su modifikacije osnove stanova (arhitekture i instalacija).

Materijali

Konstrukcija

 • Konstrukcija objekta je u armiranobetonska
 • Krovnu konstrukciju objekta čine pune armiranobetonske ploče, propisno hidro i termički izolovane. 
 • Visina plafona u stanovima je iznad standarda – oko 2,8 m
 • Završna obrada fasada je tipa „bavalit“ sa integrisanom termoizolacijom od ploča kamene vune debljine 10 / 12 cm. Delovi fasada koji su izloženi potencijalnim mehaničkim oštećenjima (ulazna fasada suterena i prizemlja) obrađuju se materijalima otpornim na mehanička oštećenja, tipa silikatnih maltera ili kamenih ploča debljine 3 cm postavljenih u sloju maltera preko Q mreže

Izolacija

 • Sve termoizolacije koje mogu biti direktno izložene požaru su od kamene vune, negorive. Ovo se najpre odnosi na sve fasadne površine, koje su projektovane u kontaktnom toplotno-izolacionom sistemu (ETICS). Debljina izolacije zavisi od materijalizacije fasadnog zida, pa je izolacija zida od opekarskih blokova 10 cm, a armiranobetonskog zida 12 cm
 • Zvučna izolacija je predviđena u horizontalnim i vertikalnim kontaktnim površinama između svih stambenih jedinica, kao i stambenih jedinica prema komunikacijama-hodnicima. Zidovi između stanova su dvostruki, od opekarskih blokova debljine 10 cm, između kojih je postavljen sloj ekspandiranog polistirena debljine 5 cm. Zidovi prema hodnicima su obloženi ekspandiranim polistirenom debljine 2 cm, koji je rabiciran imalterisan produžnim malterom debljine 3cm

Podovi

 • U sobama stanova (dnevnim i spavaćim) predviđen je hrastov parket 1. klase
 • U ulaznim prostorima u stanovima i kuhinjama, stepenišnom prostoru, hodnicima, prostoriji za čišćenje zgrade, poslovnom prostoru, predviđena je granitna keramika na lepku
 • U kupatilima i sanitarnim čvorovima predviđen je pod od keramičkih pločica na lepku
 • Na terasama i lođama je predviđena obloga od granitnih keramičkih pločica sa soklom visine 20 cm
 • U garaži predviđen je betonski pod u padu

Stolarija

 • Stolarija unutar objekta je standardna
 • Sobna vrata su drvena, obložena medijapanom, završno obrađena folijom. Vrata prema ulaznim prostorima i degažmanima u stanovima su sa nadsvetlom radi obezbeđenja dotoka prirodne svetlosti u te prostorije
 • Vrata na ulazu u stambene jedinice su sigurnosna
 • Spoljna stolarija je od PVC petokomornih profila zastakljena dvostrukim termo-paketom 4+12+4mm. Spoljna stolarija u stambenim jedinicama opremljena je PVC roletnama

Termotehničke instalacije

 • Projektom je predviđeno zagrevanje prostora i zagrevanje sanitarne vode putem kombinovanog gasnog kotla smeštenog u svakom stanu. Otvorena je mogućnost i za korišćenje gasa za potrebe kuhinje
 • Plaćanje je po potrošnji a kalorimetri su spratno postavljeni
 • U zgradi je predviđen jedan putnički lift nosivosti 8 osoba

Zaštita od požara

 • U objektu je izvršeno požarno odvajanje tehnoloških celina u posebne protivpožarne sektore PP zidovima, vratima i tavanicom (garaža, poslovni prostor, stambeni deo)
 • Tehničke prostorije su izdvojene u posebnu PP zonu vratima, zidovima i tavanicom otpornom na požar u traženom vremenu
 • Sva glavna izlazna vrata otvaraju se u smeru izlaska i vidno su obeležena
 • Obezbeđen je prilaz za vatrogasna vozila
 • Obezbeđena je brza i efikasna evakuacija u svim segmentima objekta
 • U prostoru garaže obezbeđena je prirodna ventilacija
 • Vertikalno prekidno parapetno rastojanje je veće od 1,0 metra

 

 


Ostavi odgovor